Inventory 2023: Fauzul Yusri

Genting

Fauzul Yusri
183 x 152.5cm
Acrylic on Canvas
2018
RM36,000

Genting

Fauzul Yusri
183 x 152.5cm
Acrylic on Canvas
2018
RM36,000

Saing

Fauzul Yusri
91x91cm
Acrylic on Jute
2017
RM8,500

Saing

Fauzul Yusri
91x91cm
Acrylic on Jute
2017
RM8,500

Corek

Fauzul Yusri
91x91cm
Mixed Media on Canvas
2020
RM8,500

Corek

Fauzul Yusri
91x91cm
Mixed Media on Canvas
2020
RM8,500

Past

Fauzul Yusri
91.5x91.5cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM8,500

Past

Fauzul Yusri
91.5x91.5cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM8,500

Ochre

Fauzul Yusri
91.5x91.5cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM8,500

Ochre

Fauzul Yusri
91.5x91.5cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM8,500

Elements 1

Fauzul Yusri
80x80cm
Oil on Canvas
2018
RM7,800

Elements 1

Fauzul Yusri
80x80cm
Oil on Canvas
2018
RM7,800

Concrete

Fauzul Yusri
60x100cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM6,800

Concrete

Fauzul Yusri
60x100cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM6,800

Block

Fauzul Yusri
60x100cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM6,800

Block

Fauzul Yusri
60x100cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM6,800

Texture

Fauzul Yusri
60x100cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM6,800

Texture

Fauzul Yusri
60x100cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM6,800

Visi

Fauzul Yusri
122x122cm
Oil on Canvas
2019
RM16,000

Visi

Fauzul Yusri
122x122cm
Oil on Canvas
2019
RM16,000

Hidden

Fauzul Yusri
122x122cm
Oil on Canvas
2019
RM16,000

Hidden

Fauzul Yusri
122x122cm
Oil on Canvas
2019
RM16,000

Core

Fauzul Yusri
122x122cm
Oil on Canvas
2019
RM16,000

Core

Fauzul Yusri
122x122cm
Oil on Canvas
2019
RM16,000

Pentas

Fauzul Yusri
61x61cm
Oil on Canvas
2016
RM4,600

Pentas

Fauzul Yusri
61x61cm
Oil on Canvas
2016
RM4,600

Bendahara

Fauzul Yusri
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2011
RM4,000

Bendahara

Fauzul Yusri
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2011
RM4,000

Pahlawan

Fauzul Yusri
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2010
RM4,000

Pahlawan

Fauzul Yusri
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2010
RM4,000

Perkasa

Fauzul Yusri
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2011
RM4,000

Perkasa

Fauzul Yusri
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2011
RM4,000

Boy & Kakak

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Boy & Kakak

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Fun & Dia

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Fun & Dia

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Dia & Muka Katak

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Dia & Muka Katak

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Ayam & Fish

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Ayam & Fish

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Play & Muko

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Play & Muko

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Fish & Pasu

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Fish & Pasu

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2020
RM1,600 set

Haiwan & Bird

Fauzul Yusri
30.5x46cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM1,600

Haiwan & Bird

Fauzul Yusri
30.5x46cm
Mixed Media on Canvas
2021
RM1,600

Pot & Raga

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2021
RM1,600 set

Pot & Raga

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2021
RM1,600 set

Fish I & II

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2021
RM1,600 set

Fish I & II

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2021
RM1,600 set

Burung & Pipit

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2021 Fauzul Yusri
RM1,600 set

Burung & Pipit

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2021 Fauzul Yusri
RM1,600 set

Krit krit & Kawan

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2021
RM1,600 set

Krit krit & Kawan

Fauzul Yusri
30.5x23cm each
Mixed Media on Canvas
2021
RM1,600 set

AAA & Minah

Fauzul Yusri
30.5 x 23cm each
Mixed Media on Canvas
2019
RM1,600 set

AAA & Minah

Fauzul Yusri
30.5 x 23cm each
Mixed Media on Canvas
2019
RM1,600 set

Awang & Homework III

Fauzul Yusri
30.5x30.5cm each
Mixed Media on Canvas
2012 & 2013-14
RM1,000 each

Awang & Homework III

Fauzul Yusri
30.5x30.5cm each
Mixed Media on Canvas
2012 & 2013-14
RM1,000 each

Back To Top