Sharifah Fatimah

Garden of The Heart Series: Golden Earth

Garden of The Heart Series: Golden Earth

Sharifah Fatimah
90x80cm
Acrylic, Fabric, Modelling Paste & Gold Foil on Canvas
2018

Garden of The Heart Series: Golden Earth

Sharifah Fatimah
90x80cm
Acrylic, Fabric, Modelling Paste & Gold Foil on Canvas
2018

Garden of The Heart Series: Peacock in The Garden - Sharifah

Garden of The Heart Series: Peacock in The Garden - Sharifah

Sharifah Fatimah
90x80cm
Acrylic, Fabric, Modelling Paste & Gold Foil on Canvas
2018

Garden of The Heart Series: Peacock in The Garden - Sharifah

Sharifah Fatimah
90x80cm
Acrylic, Fabric, Modelling Paste & Gold Foil on Canvas
2018

Untitled

Untitled

Sharifah Fatimah
120x100cm
Acrylic on Canvas
2018

Untitled

Sharifah Fatimah
120x100cm
Acrylic on Canvas
2018

Dark Light 2

Dark Light 2

Sharifah Fatimah
70x80cm
Acrylic on Canvas
2017-18

Dark Light 2

Sharifah Fatimah
70x80cm
Acrylic on Canvas
2017-18

Redscape 1

Redscape 1

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Redscape 1

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Bluescape 1

Bluescape 1

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Bluescape 1

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Floating 1

Floating 1

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Floating 1

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Floating 4

Floating 4

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Floating 4

Sharifah Fatimah
42x30cm
Acrylic on paper
2019

Song of Eucalyptus 30

Song of Eucalyptus 30

Sharifah Fatimah
90x80cm
Mixed Media on Canvas
2018

Song of Eucalyptus 30

Sharifah Fatimah
90x80cm
Mixed Media on Canvas
2018

Eucalyptus image 42

Eucalyptus image 42

Sharifah Fatimah
42x29.5cm
mixed media on Board
2018

Eucalyptus image 42

Sharifah Fatimah
42x29.5cm
mixed media on Board
2018

Standing Forms 1

Standing Forms 1

Sharifah Fatimah
38x29cm
Mixed Media on Paper
2017

Standing Forms 1

Sharifah Fatimah
38x29cm
Mixed Media on Paper
2017

Standing Forms 2

Standing Forms 2

Sharifah Fatimah
38x29cm
Mixed Media on Paper
2017

Standing Forms 2

Sharifah Fatimah
38x29cm
Mixed Media on Paper
2017

Eucalyptus Image 17

Eucalyptus Image 17

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2015

Eucalyptus Image 17

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2015

Eucalyptus image 22

Eucalyptus image 22

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2016

Eucalyptus image 22

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2016

Eucalyptus Image 26

Eucalyptus Image 26

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2017

Eucalyptus Image 26

Sharifah Fatimah
40.6x 30.5cm
Mixed media on paper
2017

Eucalyptus Image 32

Eucalyptus Image 32

Sharifah Fatimah
42x30cm
Mixed Media on Paper
2017

Eucalyptus Image 32

Sharifah Fatimah
42x30cm
Mixed Media on Paper
2017

Back To Top