Gan Tee Sheng

Women With Her Childrens

Women With Her Childrens

Gan Tee Sheng
130x163cm
Oil on Canvas
2014

Women With Her Childrens

Gan Tee Sheng
130x163cm
Oil on Canvas
2014

Moment

Moment

Gan Tee Sheng
161 x130cm
Oil on Canvas
2020

Moment

Gan Tee Sheng
161 x130cm
Oil on Canvas
2020

Young Man with a Dog

Young Man with a Dog

Gan Tee Sheng
122x91.5cm
Oil on Canvas
2020

Young Man with a Dog

Gan Tee Sheng
122x91.5cm
Oil on Canvas
2020

Dive

Dive

Gan Tee Sheng
200x100cm
Oil on Canvas
2019

Dive

Gan Tee Sheng
200x100cm
Oil on Canvas
2019

As the Deer pants for Streams of Water

As the Deer pants for Streams of Water

Gan Tee Sheng
122x91.5cm
Oil on Canvas
2019

As the Deer pants for Streams of Water

Gan Tee Sheng
122x91.5cm
Oil on Canvas
2019

Delusion 4

Delusion 4

Gan Tee Sheng
100x200cm
Oil on Canvas
2017

Delusion 4

Gan Tee Sheng
100x200cm
Oil on Canvas
2017

Landscape I

Landscape I

Gan Tee Sheng
129x162cm
Oil on Canvas
2018

Landscape I

Gan Tee Sheng
129x162cm
Oil on Canvas
2018

Landscape II

Landscape II

Gan Tee Sheng
129x162cm
Oil on Canvas
2018

Landscape II

Gan Tee Sheng
129x162cm
Oil on Canvas
2018

Landscape III

Landscape III

Gan Tee Sheng
129x162cm
Oil on Canvas
2018

Landscape III

Gan Tee Sheng
129x162cm
Oil on Canvas
2018

Back To Top