Awang Damit Ahmad

Payarama “Bermula Musim Tugal”…

Payarama “Bermula Musim Tugal”…

Awang Damit Ahmad
51x51cm
Mixed Media on Canvas
2013

Payarama “Bermula Musim Tugal”…

Awang Damit Ahmad
51x51cm
Mixed Media on Canvas
2013

Tanah Bakau

Tanah Bakau

Awang Damit Ahmad
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2015

Tanah Bakau

Awang Damit Ahmad
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2015

Payarama “Pun Pun Merah”

Payarama “Pun Pun Merah”

Awang Damit Ahmad
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2013

Payarama “Pun Pun Merah”

Awang Damit Ahmad
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2013

Payarama  Broken Form

Payarama Broken Form

Awang Damit Ahmad
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2013

Payarama Broken Form

Awang Damit Ahmad
61x61cm
Mixed Media on Canvas
2013

Back To Top