Mengfungsi dan Difungsi – Khairudin

Mengfungsi dan Difungsi – Khairudin

Khairudin Zainudin
122x91.44cm
Scratched on Photo Printed Aluminium
2018

Back To Top