Koi- Preview Tajuddin Ismail

Koi- Preview Tajuddin Ismail

Tajuddin Ismail
122cm diameter
Acrylic on Board
2015

Back To Top