Falling II – Wong Ming Hao

Falling II – Wong Ming Hao

Wong Ming Hao
120.5 x 120.5cm
Acrylic on Canvas
2023

Back To Top